Business Modelling

Transformeer uw data in informatie met Power Query en draaitabellen!
Expert: Tony De Jonker 

Het maken van periodieke rapportages vergt veel tijd. Veelal worden er diverse handmatige handelingen uitgevoerd om het gewenste resultaat te bereiken. Met Power Query behoort dat tot het verleden, omdat u alle transformatiestappen kunt vastleggen en naderhand herhalen om een schone Excel-tabel te maken die de basis vormt van diverse draaitabellen. Power Query is een van de beste uitvindingen van de laatste jaren in Excel, waarmee u snel resultaat kunt boeken. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Mogelijkheden van Power Query 
 • De 5 belangrijkste transformatiestappen 
 • Draaitabellen op maat 
 • Een dynamisch padnaam maken voor het ophalen van data 
 • Een praktijkvoorbeeld nader toegelicht 

 

Formules 

Sneller rekenmodellen maken met de nieuwe dynamische matrices 
Expert: Jan Karel Pieterse 

Er is een heel grote verandering op komst en steeds meer Office 365 gebruikers zien het al: Dynamische matrices.  De nieuwe functies die we erbij krijgen, gaan de manier waarop we met Excel werken drastisch veranderen. Het is de grootste verandering sinds Excel 2007. 

In deze sessie leert u de volgende onderwerpen: 

 • Wat zijn dynamische matrices? 
 • Voordelen van dynamische matrices 
 • Demo's van de diverse nieuwe functies 
 • Een klassiek Excel bestand omgebouwd naar gebruik van dynamische matrices 

 

Visualisering 

Storytelling met verbluffende grafieken 
Expert: Tony De Jonker 

Om uw boodschap kracht bij te zetten volstaat het niet meer om standaardrapportages op te leveren. Van de moderne informatiewerker wordt verwacht om tijdens presentaties de cijfers op begrijpelijke wijze over te brengen naar uw doelgroep. Met Excel kunt u grafieken maken met animatie-effecten waardoor u de nadruk kunt leggen op relevante cijfers of cijferreeksen.  

In deze sessie passeren de volgende onderwerpen de revue: 

 • Een staafdiagram geleidelijk onthullen door middel van een schuifbalk 
 • Met selectievakjes en voorwaardelijke opmaak  de focus verplaatsen 
 • Toevoegen van dynamische lijnen en toelichtingsvakjes in een grafiek 
 • Een bellendiagram veranderen door middel van een dynamische tijdlijn 
 • Een dynamische grafiek  met minimum- en maximumwaarden per item voor een gewenste tijdperiode

 

Business Modelling 

Krachtige modellen bouwen met Power Pivot Light 
Expert: Jan Karel Pieterse ​​​​​​​

Vele Excel-deskundigen vertellen dat Power Pivot zo geweldig is. Maar voor veel mensen is Power Pivot heel complex. In deze sessie laten we zien hoe u met behulp van de basisfunctionaliteiten in Power Pivot fantastische resultaten kunt behalen. 

De volgende onderwerpen passeren de revue. 

 • Meerdere tabellen gebruiken om één draaitabel te maken 
 • Modellen bouwen op de traditionele manier 
 • Het leggen van relaties 
 • De Powerpivot variant van VERT.ZOEKEN 
 • Tabellen met verschillende granulariteit aan elkaar koppelen d.m.v. een extra dynamische stamtabel